Wentylacja dla przedsiębiorstw produkcyjnych

Profesjonalny montaż wentylacji przemysłowej jest związany z przestrzeganiem bardziej surowych warunków, niż przy instalacji systemu wentylacyjnego i systemu kondycjonowania powietrza w budynku lub niewielkim sklepie. Skomplikowany system wentylacji na przedsiębiorstwach produkcyjnych albo na dużych obiektach publicznych i komercyjnych musi odpowiadać surowym wymaganiom przepisów budowlanych, sanitarnych, standardom i zasadom ochrony pracy, które regulują jakość powietrza objętość wymiany powietrza.

Właściwości systemów wentylacyjnych na obiektach przemysłowych

Właściwości systemów wentylacyjnych na obiektach przemysłowych

Produkcja żywności, towarów przemysłowych albo innych produktów powoduje wydzielanie szkodliwych oparów związków aromatycznych, pyłu dyspersyjnego, zbytecznej pary i innych substancji, które wywierają negatywny wpływ na zdrowie pracowników i wydajność pracy. Żeby załatwić ten problem, przemysłowy system wentylacyjny może zawierać:

  • wyciągi lokalne nad każdym miejscem pracy;
  • filtry mechaniczne, węglowe, łapacze tłuszczu, cyklonowe, wodne;
  • emitery dezynfekujące.

Właściwością takiego systemu wentylacyjnego jest jego wielkość, zawiłość i duża moc. Wysokość pomieszczeń przeznaczenia produkcyjnego, magazynowego albo komercyjnego z reguły, dość duża, co jest czynnikiem utrudniającym.

Inne wskaźniki, które wpływają na wzrost ceny: przekrój kanałów powietrznych i potrzeba stworzenia dla nich izolacji, masa i rozmiary sprzętu, obecność wyrobow fasonowych oraz warunki prowadzenia prac montażowych - nowy albo działający budynek.

Zawodowo i zgodnie ze standardami

Firma «Concept Climat» realizuje pełny kompleks usług, związany z opracowaniem, budową i uruchomieniem systemów wentylacyjnych na przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz w dużych obiektach infrastrukturalnych i handlowo-rozrywkowych. Instalacja wentylacji realizuje się zgodnie ze standardami i przepisami budowlanymi po układaniu i zatwierdzeniu projektu inżynierskiego i kosztorysu. Bezpośrednio prace montażowe zawierają cztery etapy:

  • przygotowawczy - dobór i dostawa sprzętu;
  • montażowy: układanie kanałów powietrznych;
  • rozruchowy - sprawdzanie, dopracowywanie i układanie paszportu;
  • końcowy - oddanie gotowej sieci i początek jej eksploatacji.

Wysoka kwalifikacja pracowników inżynieryjno-technicznych, duże doświadczenie mistrzów oraz korzystanie z nowych technologii w połączeniu z dobrą ceną i operatywnością są naszymi głównymi przewagami.

Zamówcie kosztorys i szkic Waszego systemu gratis