Wentylacja czystych pomieszczeń

Automatyczna wentylacja czystych pomieszczeń jest wykorzystywana na przedsiębiorstwach przemysłowych, które zajmują się produkcją towarów farmakologicznych, optycznych, radiotechnicznych itd., wymagających przestrzegania specjalnego stanu czystości otaczającego powietrza. Takie systemy wentylacyjne są także wykorzystywane w szpitalach, laboratoriach i centrach naukowo-badawczych, gdzie trzeba zachować sterylność.

Metody zapewnienia czystości

Metody zapewnienia czystości

Nieobecność w środku czystych pokoi mikroorganizmów, związków aromatycznych albo pyłu, który pojawił się z zewnątrz albo utworzył się przez działalność pracowników, jest osiągalna za pomocą zapewnienia trzech stopni ochrony:

  • budowa śluz przy wejściu i wyjściu przedsionka;
  • nierównowaga między ciśnieniami atmosferycznymi w pomieszczeniach;
  • stworzenie pewnych potoków w atmosferze wewnętrznej.

Objętość powietrza odfiltrowanego w środku czystego wydziału albo laboratorium przewyższa ilość wyciągowego minimum 20%, a pod warunkiem obecności otworów okiennych z możliwą infiltracją różnica wynosi nie mniej, niż 30%.

Wystarczająca wymiana powietrza, wentylacja i klimatyzacja w takich pomieszczeniach realizuje się za pomocą stworzenia jednego z dwóch przepływów:

  • laminarny - kierunek warstwowy do «przyciskania» utworzonego pyłu do podłogi, gdzie przez perforację albo otwory nad listwami odbywa się wyciąg;
  • turbulentny - spiralne turbulencje tworzą skuteczne zmieszanie mas powietrza i przesunięcie pyłu do podłogi, gdzie są rozmieszczone wloty powietrza.

Powietrze ma przejść ciąg filtrów szorstkiego, precyzyjnego i mikrooczyszczania. Zawartość cząstek aerozolu i mikroorganizmów w przepływie nie musi przewyższać najwyższego dopuszczalnego stężenia.

Innowacje i zgodność ze światowymi standardami

Firma «Concept Climat» udziela usług kompleksowych, związanych z projektowaniem i formowaniem przemysłowych i laboratoryjnych systemów wentylacyjnych o różnej konfiguracji. Tworzona przez nas wentylacja do czystych pomieszczeń realizuje się w całkowitej zgodności z przepisami standardów i zgodnie z warunkami technicznymi na Waszym obiekcie. Stosując innowacyjne technologie wentylacyjne, zapewniamy skuteczność i ekonomiczność całego systemu wentylacyjnego.

Zamówcie kosztorys i szkic Waszego systemu gratis