Projektowanie systemu wentylacyjnego centrów handlowych

Dzisiaj wymagania, które dotyczą wsparcia inżynieryjnego centrów handlowych, są bardzo surowe i dość różne w zależności od rodzaju handlu. Na przykład, punkty gastronomiczne muszą mieć mocny system wyciągowy nad kuchenkami, a sklepy spożywcze mają szczególne wymagania do wentylacji, żeby wykluczyć pojawienie niepotrzebnych zapachów.

Centrum handlowe projekt wentylacji

Obrachunek wentylacji centrum handlowego jest dosyć czasochłonnym i trudnym procesem. To jest związane z tym, że warto brać pod uwagę wszystkie wymagania i potrzeby dzierżawców. Często w takim celu zapraszają instytut projektowy wentylacji przemysłowej i domowej ponieważ po prostu organizacja montażu nie może uwzględnić wszystkich czynników. Wentylacja kompleksu handlowego musi zapewnić zerowy bilans. To znaczy, że sumaryczny dopływ powietrza musi odpowiadać objętości wyciągowej we wszystkich strefach, nie biorąc pod uwagę wpływ i przeciekanie niepotrzebnych zapachów między nimi. Właśnie dlatego warto prawidłowo dopasować sprzęt do wentylacji, który zapewnia dopływ mas powietrza do pomieszczeń, korytarzy, sal, sąsiednich pokoi, zapewniając nieznaczne rozładowanie w punkcie handlowym, tworząc zabieranie powietrza, żeby uniknąć rozpowszechniana zapachów. Trudność dobrego zapewniania wentylacją i obrachunku dodatkowo tworzy się przez nierównomierny podział ludzi po powierzchni, a atmosferę komfortu trzeba zapewnić w każdej z nich.

Projektowanie systemu wentylacyjnego centrów handlowych, jaki wybrać sprzęt?

Często we wszystkich centrach handlowych oraz innych budynkach, gdzie trzeba zapewnić pewną wentylację, stosują instalacje wyciągowe z rekuperatorem. Dzięki temu pojawia się możliwość zaoszczędzić do połowy energii, która zużywa się, żeby nagrzać powietrze. Proces odbywa się dzięki rekuperatorowi, który faktycznie jest wymiennikiem ciepła, działający w środowisku powietrze-powietrze.

Oprócz stosowania rekuperatora w celu zaoszczędzania w dodatku korzysta się z sekcji kaloryferów elektrycznych albo wodnych, które doprowadzają temperaturę powietrza do żądanego wskaźnika. Także aktywnie stosuje się wymienniki ciepła freonowe i wodne chłodnicze. Przed kaloryferami, wentylatorami i rekuperatorami instaluje się filtry sekcyjne do oczyszczania powietrza i uniknięcia zanieczyszczeń.

Montaż wentylacji centrum nandlowego

Poprawna realizacja projektu wentylacji i klimatyzacji, dopasowanie i montowanie sprzęt do wentylacji są bardzo trudnymi zadaniami, które wymagają wysokiej kwalifikacji na wszystkich etapach pracy. Pewną pracę systemów inżynierskich zapewnienia tylko dokładny obrachunek i dalszy montaż, realizowany przez specjalistów. Prace montażowe zaczyna się po zakończeniu budownictwa i przed pracami wykończeniowymi. Oprócz dobrej instalacji systemów trzeba zwrócić uwagę na rozwiązania, które dotyczą designu. System wentylacyjny musi być maksymalnie ukryty.

Obsługa systemów wentylacyjnych

Żeby wentylacja działała poprawnie i skutecznie, trzeba obsługiwać ją w odpowiednim czasie. Z biegiem czasu systemy wentylacyjne zaczynają działać nie tak skutecznie przez zanieczyszczenia filtrów wody i powietrza oraz wymienników ciepła. Te wszystkie czynniki mają negatywny wpływ na jakość i objętość powietrza.

Obsługa systemów wentylacyjnych zawiera ciąg aktywności:

  • kontrola działania napędu zasuwek;
  • kontrola działania czujników temperatury;
  • oczyszczanie siatek;
  • kontrola działania systemu drenażu i oczyszczanie (jeśli jest taka potrzeba);
  • czyszczenie filtrów powietrza;
  • sprawdzanie jednolitości wymienników powietrza;
  • sprawdzanie jednolitości wibroizolatorów;
  • sprawdzanie kontaktów kabli zasilających;
  • sprawdzanie pasów wentylatorów.

Jeśli przestrzegać na czas tych zasad, to wentylacja będzie działała długo i wykonywać wszystkie zadania.

Firma «ConceptClimat» udziela pełnej listy prac, które dotyczą wentylacji w pomieszczeniach. Na początku dokonamy obrachunku o wysokiej jakości i wyboru sprzętu, dalej zrealizujemy wszystkie prace zrealizujemy montażowe. W końcu będziemy zajmować się obsługą systemów. Oprócz systemów wentylacyjnych dla centrów handlowych my możemy dopasować system grzewczy dla Waszego przedsiębiorstwa albo załatwić inne problemy, związane z systemami klimatyzacji Waszego obiektu. Przy prowadzeniu prac bierzemy pod uwagę wszystkie potrzeby zleceniodawcy.

Zamówcie kosztorys i szkic Waszego systemu gratis