Prace rozruchowe systemów wentylacyjnych

Logicznym etapem prac „pod klucz” jest regulacja i próba kompleksu. Te aktywności są niezbędne, żeby określić odchylenia, które mogły być przy projektowaniu i urządzeniu. I jak skutek – czyny kompensacyjne. Albo dla podtwierdzenia zgodności wykonanych czynności z rozwiązaniami projektowymi.

Etapy prac rozruchowych systemów wentylacji

Regulacja instalacji wentylacyjnej jest ciągiem operacji logicznych. Etapy są związane między sobą w pewnej kolejności.

Wykaz aktywności zawiera sprawdzenie:

 • hermetyczności kanałów powietrznych i innych części kompleksu;
 • równomierności podziału temperatury roboczej;
 • kierunku i ilości obrotów koła wentylatora;
 • temperatury powietrza na początku kanału powietrznego;
 • wydajnośći pompowania powietrza;
 • hałasu, wibracji, temperatury węzłów łożyskowych i silnika elektrycznego.

Dokumentacja i urządzenia pomiarowe przy uruchomieniu

Baza materialna w Ukrainie firmy „ConceptClimat” pozwala realizować diagnostykę fachową i regulację kompleksu wentylacji za komfortową cenę „pod klucz”. Dla tego korzystamy z:

 • termometru;
 • anemometru;
 • tachometru;
 • mikromanometru;
 • barometru;
 • rurki pneumometryczne.

Przed początkiem diagnostyki wszystkie części ulegają kalibrowaniu.

Etapy prac rozruchowych systemów wentylacji
Dokumentacja i urządzenia pomiarowe przy uruchomieniu

Inżynierowie firmy „ConceptClimat” po zakończeniu naprawy przekazują zleceniodawcy pakiet dokumentów, składający się z:

 • protokółu próby po prowadzeniu uruchomienia i regulacji;
 • aktu ukrytej pracy;
 • paszportu urządzenia wymiany powietrza;
 • notatki wyjaśniającej;
 • rysunków roboczych.

Uruchomienie systemu wentylacyjnego

Rękojmią pomyślnego uruchomienia instalacji jest kontrola wejściowa materiałów i zamówionych części. Dotarcie wentylatora przed instalacją na specjalnym stanowisku.

Po włączeniu wentylatora trzeba sprawdzić, w jaką stronę kręci się koło robocze za pomocą krótkotrwałego uruchomienia.Instalacja wymiany powietrza ma być eksploatowana równomiernie, bez szczególnego hałasu i wybracji. I zabezpieczać podanie i usunięcie powietrza zgodnie z projektem.

Kontrola i diagnostyka systemów wentylacyjnych

Dla kontroli i regulacji systemu zleceniodawca ma prawo zwrócić się do postronnej organizacji akredytowanej w Ukrainie. Ta usługa jest płatna.

Logiczną opcją jest wprowadzenie diagnostyki do umowy z wykonawcą „pod klucz”. W takim razie wykonawca rekompensuje wartość usługi naprawy.

Po zakończeniu naprawy w paszportach i formularzach są zaznaczone odpowiednie znaczenia i komentarze.

Zamówić diagnostykę za dobrą cenę w Ukrainie możecie w naszej organizacji.

Kontrola i diagnostyka systemów wentylacyjnych
Naprawa systemów wentylacyjnych

Naprawa systemów wentylacyjnych

Podczas eksploatacji instalacji składają się grafiki obsługi technicznej i czyszczenia periodycznego. Przy ujawnieniu jakichś odchyłek trzeba przeprowadzić naprawę albo remont.

Możecie zamówić umowę od firmy „ConceptClimat”, żeby mieć obsługę techniczną i remont już zmontowanego kompleksu wymiany powietrza w Ukrainie.

Wartość prac rozruchowych od Concept Climat

Wartość określenia regulacji i diagnostyki wymaga indywidualnego podejścia i wiedzy właściwości zmontowanego kompleksu wentylacyjnego, poczynając od geometrii kanałów powietrznych i planu gmachu, kończąc na zainstalowanym sprzęcie, ilości ludzi i żądanej wymianie powietrza.

Tylko zwróciwszy uwagę na wszystkie niuanse, specjaliści firmy „ConceptClimat” przygotują dla Was fachowy obrachunek, dotyczący wartości projektu.

Więcej, niż 300 zleceniodawców są zadowoleni z pracy, wykonywanej przez nas „pod klucz” i z elastycznych cen.

Jak zamówić prace rozruchowe dla systemów wentylacyjnych?

Zamówić naprawę intalacji wymiany powietrza „pod klucz” za dobrą cenę w Ukrainie jest łatwo! Zwróćcie się do „ConceptClimat”.

Zamówcie kosztorys i szkic Waszego systemu gratis