Мontaż wentylacji w kawiarniach i restauracjach

Wykonując montaż wentylacji w kawiarniach i restauracjach, trzeba brać pod uwagę mnóstwo specyficznych wymagań, które dotyczą obiektów gastronomicznych i są zaznaczone w normach budowlanych i higieniczno-sanitarnych.

Specyfiką obiektów gastronomicznych jest wielkie nagromadzenie ludzi w strefie dla gości oraz obecność mnóstwa sprzętu technologicznego, który wydziela zbyteczne ciepło, parę wodną, zawiesinowe cząstki tłuszczu i związki aromatyczne. Ich trafianie z pomieszczenia kuchennego do sali obiadowej jest niedopuszczalne. Jeszcze jednym czynnikiem pogorszenia jakości atmosfery wewnętrznej w restauracji albo barze jest dym. Mimo to, że istnieje zakaz palenia w miejscach publicznych, stosowanie fajki wodnej i papierosów elektronicznych nie można nazwać rzadkim.

Obrachunek wydajności i wybór schematu

Obrachunek wydajności i wybór schematu

Przy obrachunku systemu wentylacyjnego w obiektach gastronomicznych trzeba brać pod uwagę dokumenty normatywne i wstępne dane:

  • powierzchnia pomieszczeń;
  • liczba miejsc siedzących;
  • liczba i moc sprzętu grzewczego.

Specyfika przygotowania i asortyment dań mogą być kluczowymi czynnikami przy projektowaniu wyciągu i systemu klimatyzacji.

Objętość wymiany powietrza zgodnie z normami oblicza się z obrachunku 60 metrów sześciennych na godzinę na każdego pracownika obiektu oraz 30 metrów sześciennych na niepalącego gościa. Przy stosowaniu fajek wodnych bezpośrednio w jadalni oraz palarni obrachunek wydajności systemu wentylacyjnego odbywa się z normatywem 120 metrów sześciennych na godzinę na gościa, który pali. W pokojach do palenia tworzy się rozładowana atmosfera dla bardziej skutecznego wyciągu dymu. To jest osiągalne za pomocą różnicy mocy między wentylatorami.

Dzielenie na strefy systemu wentylacyjnego obiektu gastronomicznego pozwala uniknąć przecięcia przepływów powietrza. Każda strefa (sala dla gości, kuchnia, toalety, spiżarnie) musi mieć swój system. Wentylacja w kawiarni z liczbą, która wynosi 50 miejsc siedzących, może być jedyna dla pomieszczenia gościnnego i kuchennego.

System wentylacyjny pomieszczenia gorącego charakteryzuje się obecnością lokalnych przyściennych albo wyspiarskich okapów, rozmiar których zależy od powierzchni miejsca pracy i mocy sprzętu grzewczego pod nimi. Takie wyciągi obowiązkowo kompletują się za pomocą łapaczy tłuszczu.

Zapobieganie trafianiu zawiesinowych cząstek tłuszczu - ważny warunek bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W innym przypadku ich nagromadzenie na ściankach kanałów wentylacyjnych przy obecności wysokiej temperatury i prawdopodobnych iskier może doprowadzić do pożaru.

Wentylacja wyciągowa dla restauracji albo niewielkiego baru może być realizowana według jednego z dwóch schematów:

  • ze zmieszaniem mas powietrza;
  • z wyparciem zużytego powietrza.

Pierwszy schemat przewiduje stosowanie lokalnych punktów dopływu i wyciągu w przeciwległych końcach pomieszczenia pod sufitem. Dopływający napływ powietrza podaje się z temperaturą 5-6 stopni Celsjusza niżej, niż w środku. To tworzy konwekcyjny ruch z góry na dół. Powietrze równomiernie się miesza, dzięki czemu zanika ostry kontrast temperatury i dyskomfort dla gości.

Drugi schemat jest założony na dopływie na dole. Będąc 2 stopnie niżej, świeży dopływ stopniowo grzeje się i idzie do góry, przemieszczając do góry do otworu wyciągowego cieplejsze powietrze, które już jest zużyte.

Częste błędy przy chęci zaoszczędzania

W pościgu za redukcją wydatków ma wentylację posiadacze restauracji umyślnie obniżają znaczenie przepływu powietrza, myśląc, że nie zawsze placówka będzie działać na pełnych obrotach. To samo często dzieje się, gdy znaczenie krotności wymiany powietrza dla pracowników i gości uśrednia się w celu zmniejszenia ogólnej mocy systemu wentylacyjnego.

Taki częsty błąd doprowadza do dyskomfortu gości, co ma negatywny wpływ na reputację i powoduje szybkie bankructwo.

Do analogicznego rezultatu prowadzi i drugi rozpowszechniony błąd, gdy dla pomieszczeń gościnnych i pomocniczych na dużych obiektach gastronomicznych tworzą jedyną wentylację. To powoduje przedostatnie się zapachów z kuchni do jadalni. Te zapachy nie zawsze są przyjemne.

Uniknąć naruszeń standardów i kluczowych zasad organizacji biznesu restauracyjnego Wam pomogą specjaliści firmy «Concept Climat». Profesjonalna instalacja systemu wentylacyjnego dla restauracji realizuje się tylko po fachowym projektowaniu i zatwierdzeniu projektu. Stosowanie nowych technologii pozwala obniżyć zużycie energii, minimalizować hałas i harmonijnie dopasować wszystkie elementy.

Zamówcie kosztorys i szkic Waszego systemu gratis