Kompleksowe wyposażenie inżynierskie «pod klucz»

Firma «ConceptClimat» ma taki cel: stworzyć maksymalnie komfortowe warunki mikroklimatu dla ludzi i procesów technologicznych. Podstawowymi wskaźnikami, których pragniemy w pracy, są wysoka efektywność energetyczna i elastyczność, bezpieczeństwo, ergonomiczność sprzętu, oszczędne wydanie zasobów i niskie wydania eksploatacyjne, związane z zarządzaniem.

Nasza firma inżynieryjna specjalizuje się w takich kierunkach:

  • Wentylacja i klimatyzacja. Nasze systemy HVAC o wysokiej dokładności podtrzymują żądane parametry mikroklimatu w każdej konkretnej strefie. Korzystanie ze sposobów rekuperacji, środków automatyzacji i wydajnych instalacji wyciągowych gwarantuje niskie zużycia przy wysokim stopniu komfortu.
  • Zaopatrzenie w ciepło. Instalujemy indywidualne punkty cieplne i kotłowe, które sprawnie dają ciepło do budynków przy niskich zużyciach zasobów energetycznych.
  • Zaopatrzenie w chłód. Korzystamy z niego dla zabezpieczenia systemów klimatyzacji.
  • Automatyzacja i monitoring pozwalają zdalnie kontrolować i kierować sprzętem wyrafinowanym. Ich wdrożenie prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa i dokładności pracy systemów inżynierskich, oszczędnego korzystania z nośnika energii.
  • Systemy odprowadzania ciepła od wyposażenia technologicznego. Instalujemy wydajne i bezpieczne suche gradiernie, które działają w cyklu zamkniętym i nie odprowadzają chłodziwa do środowiska.
  • Infrastruktura pomocznicza. Systemy oddymiania, aspiracji, przeciwpożarowe są obowiązkowymi składnikami zapewnienia warunków istnienia budowli.
  • Zarządzanie projektami według autorskiej metodyki gwarantuje dokładne przestrzeganie terminów oddania obiektu, realizację rozwiązań technicznych zgodnie z dokumentacją projektową, wydatkowanie środków zgodnie z umówionymi kosztorysami.
Zamówcie kosztorys i szkic Waszego systemu gratis