Szczepionki «czyste pomieszczenia № 1»

Szczepionki «czyste pomieszczenia № 1»

Na tym obiekcie była realizowana cała lista prac, zaczynając od udziału w zadaniu technicznym do modyfikacji osobnego sprzętu produkcyjnego. Został zorganizowany system wyciągowy z nadmiarem ciśnienia powietrza po pomieszczeniach do tamburów. Wielostopniowe oczyszczanie powietrza z korzystaniem z filtrów czyszczenia. Jest zrobiona wentylacja awaryjna w pomieszczeniu o kategorii wybuchowości na podstawie włączenia automatycznego pod warunkiem nieprzestrzegania norm szkodliwości.

Zrealizowany system regulacji ciśnienia w pomieszczeniach na podstawie składników własnego produkowania i komponentów obcych o budżecie, który jest o wiele mniejszy, niż u analogów.