Piekarnia

Piekarnia

Na tym obiekcie zostało opracowane rozwiązanie kompleksowe dla zapewnienia niezbędnych warunków do produkowania wypieków. Został opracowany i zmontowany system wentylacji wyciągowej, który składa się z dwóch instalacji wyciągowych z rekuperacją ciepła, bajpasami i możliwością recyrkulacji części mas powietrza. W instalacjach nie stosuje się grzejników, ogrzewanie powietrza zimą odbywa się tylko za pomocą rekuperacji i mieszaniny recyrkulacyjnego powietrza.

Też był organizowany system grzejnika radiacyjnego podczas przestoju działu. Zostało zrealizowane wprowadzenie do istniejącego kolektora ogrzewania i montaż radiatorów. Zainstalowana automatyka pogodozależna.